Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

Språk är en möjlighet inte ett hot

Språk är en möjlighet inte ett hot      Alla suomeksi Vi måste ändra attityd i Finland när det gäller språkfrågor. Vi är ett tvåspråkigt land och den rikedomen har vi all orsak att ta vara på. Samtidigt är det uppenbart att alla inte ser språkkunskaper som en rikedom eller ens som en möjlighet. Det andra inhemska språket upplevs av en del som svårt eller rentav omöjligt att lära sig. Tyvärr finns det politiker och partier på båda sidorna av språkgränsen som gärna lyfter upp och späder på motsättningar mellan språkgrupperna. Deras syften, att skapa motsättningar, gynnar naturligtvis inte oss finländare, men tyvärr gynnar det partierna själva. Det kan till och med ses som en överlevnadsfråga för vissa partier att hålla liv i en hotbild mot det egna språket.   Konsekvenserna av politikernas agerande lever vi med varje dag. Vi har redan under många år sett att det varit svårt att rekrytera läkare till Österbotten. Problemet har vuxit sig större och omfattar numera även vårdpersonal.

Senaste inläggen

Frihet under ansvar

Landsbygden behöver nya politiker

Allting har ett pris