Landsbygden behöver nya politiker


 

Landsbygden behöver nya politiker        Alla suomeksi

År 2020 bodde cirka 73 % av finländarna i städer medan prognoserna visar att år 2050 kommer 77–83 % av vår befolkning att bo i städer. Utvecklingen för vårt land överensstämmer med de megatrender som råder globalt.

Utvecklingen innebär samtidigt att allt färre känner till livsvillkoren på landsbygden och det kretslopp som förser oss med mat, virke och energi. Vi behöver aktivt arbeta för att klyftan mellan stad och landsbygd inte ska växa sig större. Som ett litet bidrag till det arbetet lämnade jag in en motion i Pedersöre 2019 där Pedersöre kommun uppmanas bjuda in stadsfullmäktige från Helsingfors för att visa dem hur matproduktionen går till och för att lyssna till stadsfullmäktiges tankar kring livsmedelsproduktion. Bakgrunden till mitt initiativ var de Grönas, Atte Harjannes motion, om att halvera kött- och mjölkkonsumtionen i Helsingfors stads bespisning. Tyvärr kom pandemin emellan, men förhoppningsvis kan vi snart bjuda in medlemmar från alla partier i Helsingfors stadsfullmäktige för att bekanta sig med jordbruksnäringarna.

För att överbrygga klyftan som riskerar växa mellan stad och landsbygd ser jag det som oerhört viktigt att vi som bor på landsbygden ger de urbana beslutsfattarna inblick i våra livsvillkor, och att vi kan förklara vikten av en hög självförsörjningsgrad. Vi behöver upplysa politiker som inte har kännedom om landsbygden i frågor om vad som är möjligt att odla på våra åkrar och varför produktionen ser ut som den gör i Finland.

När landsbygden avfolkas innebär det även att intresset att föra vår talan minskar hos beslutsfattarna. Detta har vi tyvärr märkt av under innevarande regeringsperiod. Beslut som inte tilltalar den breda allmänheten tas inte av politikerna, inte ens av dem som borde föra vår talan. Av rädsla om det egna skinnet har de svikit sina väljare. Därför behöver vi partier och politiker som vågar sticka ut och stå för sin åsikt även när det inte blåser medvind.


Maaseutu tarvitsee uusia poliitikkoja

Vuonna 2020 noin 73 % suomalaisista asui kaupungeissa, kun taas ennusteiden mukaan vuonna 2050 77-83 % väestöstämme asuu kaupungeissa. Kehitys maassamme vastaa globaaleja megatrendejä.

Samalla kehitys tarkoittaa, että yhä harvemmat tuntevat maaseudun elinolosuhteet ja sen kiertokulun, joka tarjoaa meille ruokaa, puutavaraa ja energiaa. Meidän on aktiivisesti työskenneltävä sen eteen, ettei kuilu kaupungin ja maaseudun välillä kasva suuremmaksi. Pieni panokseni tähän työhön oli se, että tein aloitteen Pedersören kunnassa vuonna 2019. Ehdotuksessani Pedersören kuntaa pyydettiin kutsumaan Helsingin kaupunginvaltuuston jäseniä Pedersöreen näyttääksemme heille, miten elintarviketuotanto toimii ja kuunnellaksemme kaupunginvaltuuston ajatuksia elintarviketuotannosta. Aloitteeni taustalla oli Vihreiden Atte Harjanteen ehdotus, jossa vaadittiin lihan- ja maidonkulutuksen puolittamista Helsingin kaupungin ruokahuollossa. Valitettavasti pandemia esti vierailun, mutta toivottavasti voimme pian kutsua jäseniä kaikista puolueista Helsingin kaupunginvaltuustosta tutustumaan maatalouselinkeinoon. 

Voidaksemme ehkäistä kuilun, joka uhkaa kasvaa kaupungin ja maaseudun välillä, on erittäin tärkeää, että me, jotka asumme maaseudulla, annamme kaupunkien päätöksentekijöille käsityksen elinolosuhteistamme ja että voimme selittää korkean omavaraisuusasteen merkityksen. Meidän on valistettava poliitikkoja, joilla ei ole tietoa maaseutuun liittyvissä  kysymyksissä kuten, mitä on mahdollista viljellä pelloillamme ja miksi tuotanto näyttää siltä kuin se näyttää tämän päivän Suomessa. 

Kun maaseutu autioituu, myös kiinnostus puhua puolestamme vähenee päätöksentekijöiden keskuudessa. Tämän olemme valitettavasti huomanneet nykyisen hallituskauden aikana. Päätöksiä, jotka eivät miellytä suurta yleisöä, eivät tee poliitikot, ei edes ne, joiden tulisi puhua puolestamme. Pelon vuoksi he ovat pettäneet äänestäjänsä. Siksi tarvitsemme puolueita ja poliitikkoja, jotka uskaltavat erottua joukosta ja seistä mielipiteidensä takana myös silloin, kun vastatuuli puhaltaa.

Populära inlägg