Din röst har betydelse/Äänesi ratkaisee


Din röst har betydelse                                   Suomeksi alla

Även om valet till Europaparlamentet är nära så upplevs avståndet till beslutsfattarna i Bryssel som ganska långt av många. Det är åtminstone min tolkning av faktumet att så få finländare förväntas använda sin rösträtt i EU-valet.

Jag kan förstå alla cyniker som upprepar mantran likt: ”det spelar ingen roll vem som kommer in, inget kommer ändå att ändra till det bättre”. Delvis är det sant, vårt välstånd kan inte öka i all oändlighet, även om en del politiker gärna målar upp en sådan bild.

Jag vill ändå påstå att det spelar roll vem som tar beslut oberoende av om det gäller kommunen, välfärdsområdet, riksdagen eller europaparlamentet. Det finns för det mesta möjlighet att lösa problem på mer än ett sätt.

Jag vill gärna lyfta fram Kristdemokratins starka ideologiska syn om att beslut ska tas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå (subsidiaritetsprincipen). Uppdelningen i ”höger-vänster” inom politiken börjar kännas förlegad. Det handlar idag mer om hur politiker och i förlängningen väljarna ser på hur makten ska fördelas.  Ska makten koncentreras mer eller ska den ges åt självständigt tänkande människor tillsammans med ansvaret som makten medför?

En röst på mig eller någon annan från Kristdemokraterna innebär att du säger ja till mer makt och ansvar åt medlemsstaterna och deras invånare och nej till detaljstyrning från Bryssel. 

David Pettersson, kandidat i Eu-valet, KD


 Äänesi ratkaisee

Vaikka Euroopan parlamentin vaalit ovat lähellä, koetaan etäisyys Brysselissä oleviin päättäjiin melko pitkäksi. Ainakin itse tulkitsen asian näin, koska niin harvan suomalaisen odotetaan käyttävän äänioikeuttaan EU-vaaleissa.

 

Ymmärrän kaikkia kyynikkoja, jotka toistavat mantroja kuten: "Ei ole väliä, kuka valitaan,  mikään ei kuitenkaan muutu paremmaksi." Osittain tämä on totta. Vaurautemme ei voi kasvaa loputtomiin, vaikka jotkut poliitikot mielellään maalaavat tällaista kuvaa.

 

Haluan kuitenkin väittää, että sillä on merkitystä, kuka tekee päätöksiä, riippumatta siitä, onko kyse kunnasta, hyvinvointialueesta, eduskunnasta vai Euroopan parlamentista. Useimmiten ongelmat voidaan ratkaista useammalla kuin yhdellä tavalla.

 

Haluan nostaa esille Kristillisdemokraattien vahvan ideologisen näkemyksen, jonka mukaan päätökset tulisi tehdä mahdollisimman alhaisella tarkoituksenmukaisella tasolla (läheisyys-eli  subsidiariteettiperiaate). Poliittinen jako "oikeisto-vasemmisto" alkaa tuntua vanhentuneelta. Nykyään on enemmän kyse siitä, miten poliitikot ja laajemmassa mielessä äänestäjät näkevät vallan jakautumisen. Pitäisikö vallan keskittyä enemmän vai annetaanko valta itsenäisesti ajatteleville ihmisille yhdessä sen tuoman vastuun kanssa?

 

Ääni minulle tai jollekin muulle Kristillisdemokraatille tarkoittaa sitä, että sanot kyllä sille, että EU:n jäsenvaltiot ja niiden asukkaat saisivat enemmän valtaa ja vastuuta sekä ei Brysselin pikkutarkalle ohjaukselle.

 

David Pettersson, EU-vaaliehdokas, KD.

 

 

Populära inlägg