Inget nytt under solen

Redan de gamla romarna förstod hur man skulle hålla folket lugnt och nöjt och borta från gatorna. Devisen Panem et circenses (Bröd och skådespel åt folket!) beskrev vad makthavarna höll på med för att kunna behålla makten i oroliga tider. Olika former av underhållning (framför allt gladiatorspel) och utdelning av brödransoner fungerade bra när man ville flytta fokus från aktuella problem.

Det är inte långsökt att sätta samma devis som rubrik över regeringen Marins fyra år vid makten. Panem et circenses! Regeringen har mött stora utmaningar och löst dessa genom att ösa lånade pengar över landet. Statskulden har under de senaste fyra åren ökat från strax över 100 miljarder euro och kommer uppskattningsvis att uppgå till över 150 miljarder i slutet av detta år. Detta år kan enbart räntan på statsskulden uppgå till hela 3 miljarder. Regeringens minst sagt slapphänta fögderi kulminerade i budgeten för detta år. Budgetens slutsumma (utan tilläggsbudgeter) uppgår till rekordhöga 81,3 miljarder euro och är hisnande 25% högre än året innan och över 10% finansieras med ökad låneupptagning. Budgeten har föga förvånande kallats för en "valbudget" där alla regeringspartier fick vad de ville och inga försök att balansera budgeten gjordes.

För regeringen Marin har orden "hålla sig till budgetramarna" varit som en ouppnåelig dröm eller närmast att jämföra med en mytologisk idealtillvaro.

Så här kan vi inte fortsätta. Vi måste tillbaka till budgetramarna och, åtminstone på medellång sikt, balansera budgeten så att statens utgifter inte överskrider inkomsterna. Trots de svåra tider vi har genomlevt de senaste åren går det knappast att beskriva regeringen Marins ekonomiska fögderi som annat än högst oansvarigt, och kommande generationer kommer tyvärr att få betala priset för detta.

Det var brödet. Skådespelet bjuder politikerna på.

Vi behöver en kursändring nu, och denna blir knappast av med mindre än ett rejält maktskifte.

Populära inlägg