En stabil elmarknad kräver en verklighetsförankrad energipolitik

Hur ska vi hitta tillbaka till en balanserad energipolitik som är stabil, förutsägbar och hållbar ur såväl ekonomisk som ekologisk synvinkel?

För att kunna svara på frågan måste vi först reda ut orsakerna till att energimarknaden hostat ordentligt den senaste tiden. Elpriserna har börjat leva ett eget oförutsägbart liv och brist på el kan bli verklighet i vinter.

En del politiker påstår att Rysslands anfallskrig mot Ukraina utgör grunden till problemet som vi ser i dag. Problemen på elmarknaden började ändå före kriget, så förklaringen är inte trovärdig.

Redan för över ett år sedan (hösten 2021) började elpriserna rusa uppåt. Vanliga konsumenter märkte inte av prisstegringen förutsatt att de inte hade spotpriser. Bakgrunden ligger i avvecklandet av kärnkraftverken Ringhals 2 (30.12.2019) och Ringhals 1 (31.12.2020) i Sverige. Miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna valde att lägga ner elproduktion motsvarande en åttondel av Sveriges elkonsumtion. Trots att de borgerliga partierna i Sverige ville stoppa stängningen av kärnkraftverken.

Eftersom vår elmarknad är sammankopplad via elbörsen Nord Pool, så styrs priserna i Finland på vår gemensamma marknad. Även om en del nya energikällor tillkommit så uppväger de inte bortfallet vilket märks tydligt under kalla vindstilla dagar. När det råder brist på el skjuter priserna naturligtvis i höjden.

En liten karikering av hur energipolitiken sett ut den senaste tiden:

- Politiker tar dåliga beslut grundade på ideologi i stället för verklighet.

- Skyller på någon annan när det går åt skogen.

- Lånar pengar och betalar ”elstöd” åt väljarna.

- De som drabbas hårdast får liten eller ingen hjälp alls.

- Politikerna framhärdar i sin galenskap.

- Målar upp en utopisk bild av framtiden där vi är oberoende av energi som ger utsläpp.

- Låter i slutändan skattebetalarna stå för notan när verkligheten slår till.


Lösningen kunde vara fler CHP (combined heat and power) anläggningar som vi kunde driva med flis från våra skogar. När det är som kallast behöver vi mest av både värme och el. Flis är förnyelsebart och vi har skog i Finland. Lösningen är kanske inte perfekt, men den är realistisk. Framför allt är lösningen bättre ur både miljö- och ekonomiskt hänseende jämfört med att producera el genom att elda kol eller tungolja, vilket nu sker för att miljöpolitikerna avvecklade kärnkraften.  

Biogas är en annan energikälla med stor potential, men där finns ännu olösta problem i hur vi får en ekonomiskt bärkraftig produktion. Jag lämnade in en motion om att börja använda biogas i Pedersöre för flera år sedan och nu kommer vi förhoppningsvis snart i gång med gasanvändningen i kommunen.
Populära inlägg